AV淘宝.com

AV淘宝.com

而愚则谓,若先灸太二穴,脉仍不应,可再灸复溜二穴,灸时宜两腿一时同灸。至于生用能流通之说,可【附案】开原王姓幼童,脾胃虚弱,饮食不能消化,恒吐出,且小便不利,周身漫肿,腹胀大,用生甘草细末与西药百布圣各等分,每服一钱,日三次,数日吐止便通,肿胀皆消。

 盖肝主疏泄,原为风木之脏,于时应春,实为发生之始。张氏书中载有∶治一老年伤寒,战而不汗,翌日届其时,犹有将汗之意。

<篇名>43.少阴病通脉四逆汤证《伤寒论》原文∶少阴病,下利清谷,里寒外热,手足厥逆,脉微欲绝,身反不恶寒,其人面赤色,腹痛,或干呕,或咽痛,或利止脉不出者,通脉四逆汤主之。如此证原以外感受风成肺劳,且其肺中作痒,犹有风邪存留肺中,且为日既久则为锢闭难出之风邪,非麻黄不能开发其锢闭之深,惟其性偏于热,于肺中蕴有实热者不宜,而重用生石膏以辅弼之,既可解麻黄之热,更可清肺中久蕴之热,以治肺热有风劳嗽者,原为正治之方,故服之立时见功。

少阴之中有水有火,肾左右两枚水也,肾系命门所生之相火,少阴中之火也。上七味,以水八升,煮取三升,去滓,温服一升,日三服。

 且甘草亦并无反鲢鱼之说,矧同食者若干人,何独一人偏受其灾。 又因脉有数象,外加生地黄一两以滋其阴分,嘱其煎汤两盅,分两次温饮下,且嘱其若服后热未尽退,其大便不滑泻者,可即原方仍服一剂。

迟半日又微觉发冷,心中之热更增剧,遂又用生石膏细末二两,煎汤送服阿斯匹林半瓦。问何以并将浓朴加重?

Leave a Reply